0

Parola Girin:

Gider Adı Toplam Gider Tutarı Toplam Gidere Oranı
Mutfak 2589.93 10.187121635553
Temizlik 266.08 1.0465878710189
Personel 11488.59 45.188736278973
Kırtasiye 167.67 0.65950611971489
Demirbaş 232.45 0.91430904471717
Fatura 728.95 2.8672212439087
Genel 3673.5 14.449190259275
Dİğer 6276.4 24.687327546839
Genel Toplam 25423.57

Güç İçinde!